Набавка НИС а.д. Нови Сад

Набавка НИС а.д. Нови Сад

"Поверење између учесника у процесу набавке је кључно за одржавање дугорочних и здравих односа"

Постаните наш потенцијални добављач

Искрено верујемо да нас отвореност и комуникација цине бољим, зато је нас циљ да сви заинтересовани учесници добију једнаку шансу у процесу квалификације за статус потенцијалних добављача НИС а.д. Нови Сад

Сазнај више

Лична заштитна опрема

У циљу да нашим запосленима обезбедимо најквалитетнију личну заштитну опрему која одговара специфичностима наших процеса формирали смо Каталог ЛЗО који може садржати и артикле из Ваше понуде.

Сазнај више
mobilni telefoni

Мобилна апликација мТендери

Пратите новости везане за актуелне тендере, квалификације и аукције које се спроводе у Компанији

1 Изаберите и посебно пратите информације које бас највише интересују.

2 Приступите документацији везаној за тендере, квалификације и аукције.

3 Пратите заинтересованост осталих корисника за одређени тендер, квалификацију или аукцију.

4 Брзо и једноставно пронађите зељену информацију преко бројних мултифункционалних филтера.

 

Планиране набавке НИС а.д. Нови Сад за 2022.годину

 

Извор: Годишњи план набавке НИС а.д. Нови Сад 2022

Редни
број
Категорија
набавке
Назив предмета
набавке
Предмет
уговора
Период покретања
набавке
Организациони
део
1 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА НАБАВКА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ПИО ЗА СВЕ СИСТЕМЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИОГОРИВА У РНП НАБАВКА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ПИО ЗА СВЕ СИСТЕМЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИОГОРИВА У РНП Q4 БЛОК ПРЕРАДА
2 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА ИЗРАДА ПТД, НАБАВКА ОПРЕМЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ПУШТАЊЕ У РАД ПРОЦЕСНИХ ГАСНИХ ХРОМАТОГРАФА У АНАЛИЗАТОРСКИМ КУЋИЦАМА АХ-04, 43А ИЗРАДА ПТД, НАБАВКА ОПРЕМЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ПУШТАЊЕ У РАД ПРОЦЕСНИХ ГАСНИХ ХРОМАТОГРАФА У АНАЛИЗАТОРСКИМ КУЋИЦАМА АХ-04, 43А Q4 БЛОК ПРЕРАДА
3 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ КОНЦЕПТА ПТД НОСТРИФИКАЦИЈА ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ КОНЦЕПТА ПТД НОСТРИФИКАЦИЈА Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
4 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА КАПИТАЛНИ РЕМОНТ 2023 РЕКОНСТРУКЦИЈА БОКСА ЗА ПРАЊЕ И УЛТРАЗВУЧНА КАДА КАПИТАЛНИ РЕМОНТ 2023 РЕКОНСТРУКЦИЈА БОКСА ЗА ПРАЊЕ И УЛТРАЗВУЧНА КАДА Q4 ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ
5 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА ИЗРАДА ПТД И ИЗГРАДЊА СТС НА НП ПАЛИЋ ИЗРАДА ПТД И ИЗГРАДЊА СТС НА НП ПАЛИЋ Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
6 МТР РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТНА ВОЗИЛА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТНА ВОЗИЛА Q4 НАФТНИ СЕРВИСИ
7 КАПИТАЛНА ИЗГРАДЊА И ПИР ИСПОРУКА И УГРАДЊА ПАКЕТОМАТА ИСПОРУКА И УГРАДЊА ПАКЕТОМАТА Q4 БЛОК ПРОМЕТ
8 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА УСЛУГА ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ И ОДМАШЋИВАЊА ОПРЕМЕ РНП У КАПИТАЛНОМ РЕМОНТУ 2023. ГОДИНЕ УСЛУГА ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ И ОДМАШЋИВАЊА ОПРЕМЕ РНП У КАПИТАЛНОМ РЕМОНТУ 2023. ГОДИНЕ Q4 БЛОК ПРЕРАДА
9 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА КАПИТАЛНИ РЕМОНТ МОБИЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ РАДНИХ ФЛУИДА КАПИТАЛНИ РЕМОНТ МОБИЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ РАДНИХ ФЛУИДА Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
10 КАПИТАЛНА ИЗГРАДЊА И ПИР УГРАДЊА ВОДОНЕПРОПУСНИХ СЕПТИЧКИХ ЈАМА НА ССГ УГРАДЊА ВОДОНЕПРОПУСНИХ СЕПТИЧКИХ ЈАМА НА ССГ Q4 БЛОК ПРОМЕТ
11 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ С-2600 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ С-2600 Q4 БЛОК ПРЕРАДА
12 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА Р-1,Р-2, Р-3 И Р-4 СОС БРАДАРАЦ И Р-1,Р-2, Р-3 И Р-4 СОС МАЈДАН САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА Р-1,Р-2, Р-3 И Р-4 СОС БРАДАРАЦ И Р-1,Р-2, Р-3 И Р-4 СОС МАЈДАН Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
13 МТР ПУМПЕ ПУМПЕ Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
14 МТР НАБАВКА ДЕА ЗА ИЂОШ НАБАВКА ДЕА ЗА ИЂОШ Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
15 КАПИТАЛНА ИЗГРАДЊА И ПИР ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА СА НАБАВКОМ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ НА ЕЛЕКТРОПРИКЉУЧКУ НА СКЛАДИШТУ НИШ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА СА НАБАВКОМ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ НА ЕЛЕКТРОПРИКЉУЧКУ НА СКЛАДИШТУ НИШ Q4 БЛОК ПРОМЕТ
16 МТР ОПРЕМА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ССГ: НЕУТРАЛНА ОПРЕМА И МОБИЛИЈАР ГАСПРОМ ОБЈЕКТИ ОПРЕМА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ССГ: НЕУТРАЛНА ОПРЕМА И МОБИЛИЈАР ГАСПРОМ ОБЈЕКТИ Q4 БЛОК ПРОМЕТ
17 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА ЗАМЕНА ВИДЕО ЗИДА У ЦИТС-У ЗАМЕНА ВИДЕО ЗИДА У ЦИТС-У Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
18 МТР КОТЛОВИ КОТЛОВИ Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
19 КАПИТАЛНА ИЗГРАДЊА И ПИР САНАЦИЈА НАДСТРЕШНИЦА И КРОВОВА НА ССГ САНАЦИЈА НАДСТРЕШНИЦА И КРОВОВА НА ССГ Q4 БЛОК ПРОМЕТ
20 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА ПРЕСЕЉЕЊЕ КОМПРЕСОРА ПРЕСЕЉЕЊЕ КОМПРЕСОРА Q4 БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
21 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА РАЗВОЈ И ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ Г МАНАГЕР РАЗВОЈ И ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ Г МАНАГЕР Q4 БЛОК ПРОМЕТ
22 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА КИСЕЛООТПОРНА КАНАЛИЗАЦИЈА С-2600 КИСЕЛООТПОРНА КАНАЛИЗАЦИЈА С-2600 Q4 БЛОК ПРЕРАДА
23 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА НАБАВКА ОПРЕМЕ,МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - УПГРАДЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА СИЦАМ ПАС - МОДУЛ 1 ЗА ПРОЈЕКАТ УПГРАДЕ СИЦАМ ПАС У ТС НАБАВКА ОПРЕМЕ,МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - УПГРАДЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА СИЦАМ ПАС - МОДУЛ 1 ЗА ПРОЈЕКАТ УПГРАДЕ СИЦАМ ПАС У ТС Q4 БЛОК ПРЕРАДА
24 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА НАБАВКА И ИСПОРУКА УПС УРЕДЈАЈА НА 100 ССГ НАБАВКА И ИСПОРУКА УПС УРЕДЈАЈА НА 100 ССГ Q4 БЛОК ПРОМЕТ
25 УСЛУГЕ/РАДОВИ ОПШТЕГ ПРОФИЛА НАБАВКА ОПРЕМЕ,МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - УПГРАДЕ СИСТЕМА СА 6КВ ПРЕКИДАЧИМА ДОВОДНИХ ПОЉА НА РП ЛА И ЛБ У ТС 220КВ - МОДУ НАБАВКА ОПРЕМЕ,МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - УПГРАДЕ СИСТЕМА СА 6КВ ПРЕКИДАЧИМА ДОВОДНИХ ПОЉА НА РП ЛА И ЛБ У ТС 220КВ - МОДУ Q4 БЛОК ПРЕРАДА