Набавка Квалификације

Квалификације


No. 41946 Активно
Израда, испорука и монтажа елемeната визуелне комуникације за станицe за снабдевање горивом на територији Републике Србије

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 648882343
Обавештењe

No. 41513 Активно
Реверзни инжењеринг ротационе опреме

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 64 888 553
Обавештењe

No. 41259 Активно
Изградња и санација приступних туцаничких путева до постојећих бушотина и објеката инфраструктуре на нафтним пољима

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886190
Обавештењe

No. 40559 Активно
Грађевински материјал

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884542
Обавештењe

No. 40338 Активно
Сакупљање, транспорт, складиштење и третман трајног збрињавања отпада на нивоу НИС а.д. и зависних друштава по моделу кровног уговора

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
+381 648886190
Обавештењe

No. 40258 Активно
Изградња цевовода и технолошких система у Блоку "Истраживање и производња"

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 64 8882343
Обавештењe

No. 39909 Активно
Транспортне услуге и услуге радних машина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 648884433
Обавештењe

No. 26912 Завршено
Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24626 Отказано
Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24403 Завршено
Геотехнички истражни радови за потребе израде техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe