Набавка Отворени тендери

Отворени тендериNo. 42131 SAP. 1000021798 Активно
Израда наменске странице за потребе давања сагласности за препис података из еАграра

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+38164648881999
Обавештењe

No. 42129 SAP. 1000021781 Активно
Обилазни пут код моста на pуту до УС Бока и санација моста на прилазном путу до УС Бока

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648886190
Обавештењe

No. 42130 SAP. 1000021793 Активно
Реновирање 5 ССГ

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+361648885670
Обавештењe

No. 42126 SAP. 1000021780 Активно
Ажурирање технолошких регламената и ПЛА документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648881953
Обавештењe

No. 42124 SAP. 1000021787 Активно
Service of vehicle monitoring by GPS with the fleet management

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648881877
Обавештењe

No. 42122 SAP. 1000021721 Активно
Иновациона платформа и догађаји из области дигитализације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381 648882283
Обавештењe

No. 42120 SAP. 1000021763 Активно
Набавка челичних бешавних цеви за повезивање бушотина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885277
Обавештењe

No. 42119 SAP. 1000021769 Активно
Изградња соларних фотонапонских електрана на 30 ССГ (Кључ у руке)

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884473
Обавештењe

No. 42110 SAP. 1000021736 Активно
НАБАВКА АДИТИВА ЗА ХОБ

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648887519
Обавештењe

No. 42117 SAP. 1000021753 Завршено
Подешавање и сервис горионика пећи, котлова и прегрејача

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885670
Обавештењe