Набавка Отворени тендери

Отворени тендери


Напредна претрага
No. 41227 SAP. 1000020010
Активно
Активно
Набавка тубинга

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648889670
Обавештењe

No. 41229 SAP. 1000019583
Активно
Активно
Противпожарна заштита

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884650
Обавештењe

No. 41231 SAP. 1000020001
Активно
Активно
Припрема и гумирање цистерни за превоз опасних материја

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648886171
Обавештењe

No. 41230 SAP. 1000019903
Активно
Активно
Уградња недостајуће изолације "Jacketing" и "Hot seal" термоизолације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648881953
Обавештењe

No. 41228 SAP. 1000019910
Активно
Активно
Набавка цементационих пета

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648881787
Обавештењe

No. 41221 SAP. 1000019904
Активно
Активно
Консултантске услуге - саветник за хемикалије

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648883173
Обавештењe

No. 41223 SAP. 1000019995
Активно
Активно
Резервни делови за БОП

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648888499
Обавештењe

No. 41222 SAP. 1000019977
Активно
Активно
Прање, чишћење и дегазација резервоара сирове нафте, одмашћивање и прање бетонских/металних површина и пражњење дренажне посуде и зауљених шахти

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885608
Обавештењe

No. 41218 SAP. 1000019983
Активно
Активно
Неутрална опрема и мобилијар

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648453087
Обавештењe

No. 41219 SAP. 1000019905
Активно
Активно
Издавање АДР сертификата

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648883173
Обавештењe