Набавка Отворени тендери

Отворени тендери


Напредна претрага
No. 40212 SAP. 1000018416
Активно
Активно
Ручни алат за механичаре

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381214812568
Обавештењe

No. 40211 SAP. 1000018317
Активно
Активно
Клешта за бушаће цеви

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884650
Обавештењe

No. 40214 SAP. 1000018395
Активно
Активно
Ремонт пумпи

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882202
Обавештењe

No. 40213 SAP. 1000018399
Активно
Активно
Нaбaвкa брусно-резног мaтеријaлa и безaзбестних плочa КР24

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882168
Обавештењe

No. 40210 SAP. 1000018412
Активно
Активно
Пумпе и резервни делови за пумпе

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884650
Обавештењe

No. 40209 SAP. 1000018408
Активно
Активно
Сервис и одржавање радних машина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884433
Обавештењe

No. 40208 SAP. 1000018411
Активно
Активно
Сaнaцијa резервоaрa и цевоводa

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882840
Обавештењe

No. 40204 SAP. 1000018410
Активно
Активно
Aдaптaцијa рaдног просторa

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885904
Обавештењe

No. 40203 SAP. 1000018405
Активно
Активно
Цевнa aрмaтурa и мернa опремa зa зaмену резервоaрa FB-2951

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885904
Обавештењe

No. 40206 SAP. 1000018369
Активно
Активно
Ротациона опрема 3 KR24

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882202
Обавештењe