Тестирање ЛЗО

За учешће у поступку набавке ЛЗО, потребно је да у понуди имате артикле који су код нас тестирани и одобрени за употребу, а налазе се у Листа тестиране и одобрене ЛЗО у НИС а.д. и ЗД.


Уколико Ваших артикала нема у поменутој Листи, потребно је да извршите увид у Каталог ЛЗО који садржи врсту ЛЗО коју наша компанија користи, материјале који се користе, захтеве стандарда који морају бити примењени и др. и уколико сте заинтересовани, да нам пошаљете Ваше артикле како би наши запослени извршили тестирање и у позитивном исходу тестирања проширићемо нашу Листу и Каталог ЛЗО са Вашим артиклима.