Набавка Контакт

Контакт

Фото: Александар Милутиновић
Функцијa за набавку
Контакт електронска пошта по пословним областима
Блok Истраживање и производња
ups.nabavka@nis.rs
Блок Прерада и Блок Промет
nabavka.dwns@nis.rs
Зависно друштво НАФТАГАС - Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
KD.naftniservisi@nis.rs
Блok Истраживање и производња
ups.nabavka@nis.rs
Зависно друштво НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
ths.nabavka@nis.rs
НТЦ НИС-НАФТАГАС д.о.о. Нови Сад
ntc.pek@nis.rs
Контакт електронска пошта за тендере
Тендери
tender@nis.rs
Контакт лица у вези са продајом некурентне и неликвидне робе
НИС a.d.Нови Сад
Срђан Добросављевић
064/8881829
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs
Блok Истраживање и производња
Зависна друштва НФС, ТХС, ТРС
Милан Кравић
064/8888734
milan.kravic@nis.rs
Блок Прерада
Драгана Алексић
064/8885941
dragana.aleksic@nis.rs
Блок Промет
Бошко Полимац
064/8885390
bosko.polimac@nis.rs
Подршка у раду са SRM Порталом
Подршка за базу извођача радова и добављача
fmtspiki.bazakd@nis.rs
Подршка у раду са процедурама на Порталу
Функција за набавку
Кључни корисник МТР
Александра Данојевић
021/481 2117
064/8881787
aleksandra.danojevic@nis.rs
Функција за набавку
Кључни корисник СУ
Владимир Поптешин
021/481 2505
064/8884473
vladimir.poptesin@nis.rs
Зависно друштво Нафтагас-Нафтни сервиси
Кључни корисник МТР 
Тијана Периз
023/529 325
064/8886581
tijana.periz@nis.rs
Кључни корисник МТР 
Горан Васиљевић
023/529 319
064/8888347
goran.vasiljevic@nis.rs
Служба за административно управљачке набавке
Кључни корисник МТР и СУ
Јован Злоколица
021/481 2411
064/8886735
jovan.zlokolica@nis.rs
Блок Промет
Кључни корисник МТР
Снежана Јамеџија
064/8885944
snezana.jamedzija@nis.rs
Блок Промет
Кључни корисник CУ
Мила Вукашин
064/8884293
mila.vukasin@nis.rs
Блок Прерада
Кључни корисник МТР
Евгенија Оленева
064/8885983
oleneva.eo@nis.rs
Блок Прерада
Кључни корисник СУ
Маријана Топаловић
064/8885934
marijana.topalovic@nis.rs
Блок Истраживање и производња
Кључни корисник МТР
Саша Тодорић
021/481 2855
064/88884650
sasa.todoric@nis.rs
Блок Истраживање и производња
Кључни корисник СУ
Весна Баника Хусаг
021/481 3749
064/8882942
vesna.banika@nis.rs