Набавка О Набавци за добављаче

О Набавци за добављаче

НИС а.д. Нови Сад даје приоритет конкурентом начину избора добављача. Конкурентан начин избора заснива се на анализи висе тржишних понуда и избору добављача који је доставио технички прихватљиву и (што се тиче цене, рока испоруке/извршења, гарантног рока, средстава обезбеђења или додатних погодности за компанију) оптималну понуду.

Сазнај више
Сазнај више

"Од наших добављача очекујемо да подједнако као и ми буду посвећени питањима здравља радника и безбедности на раду."

 

Наш избор је сарадња са друштвено одговорним компанијама, што значи да се у свом раду руководимо принципима транспарентности, фер конкуренције и етичког пословања. Од наших добављача очекујемо да подједанко као и ми, буду посвећени питањима здравља радника и безбедности на раду, очувања животне средине и позитивног утицаја на екологију и природне ресурсе.

Сматрамо да је поверење између учесника у процесу набавке кључно за одржавање дугорочних и здравих односа, због чега инсистирамо на транспарентности наших процедура и давању отворене и директне повратне везе без обзира на време, место или вредност набавке.