Услуге складиштења

У циљу повећања ефикасности, Сектор логистичких услуга од 2013. године врши централизацију и модернизацију складишног пословања на нивоу НИС а.д. Том приликом формирана су централна складишта на 6 локација и то две у Зрењанину и по једна у Елемиру, Новом Саду,Панчеву и Младеновцу. Простор на коме се налазе складишни капацитети заузима површину од преко 120.000m², а манипулација се врши са 12 виљушкара носивости 2-16 тона.

Компанија НИС а.д. прати захтеве тржишта и велики акценат ставља на унапређење и развој логистичких система, те у складу са тим отпочела је и са пружањем услуге складишне логистике за трећа лица.

Сектор логистичких услуга пружа услугу пријема и отпреме материјално техничких ресурса и опреме, врши манипулацију робом (утовар/истовар), књижење у IS SAP, праћење залиха као и периодични и годишњи попис робе и све то на локацијама у Младеновцу, Новом Саду (стандардна и слободна зона) и Елемиру.

НИС а.д., Сектор логистичких услуга пружа услугу складишне логистике трећим лицима, са обезбеђењем 24/7 и контролом приступа.

Линк за приступ видео презентацији https://youtu.be/7IoJylcvwHE

Услуге складиштења и манипулације робе:

Царинске и комерцијалне

Стандардне и вангабаритне

Палетизоване и непалетизоване робе

Евиденција о стању и извештавање

Магацин

Младеновац
Сазнај више
Нови Сад
Сазнај више
Елемир
Сазнај више
 
Локација

Магацин Младеновац

Општина:
Младеновац
Улица:
Краља Петра Првог бр.7
Тип складишта:
Затворенo
Површина:3870 m²

 

Затворени складишни простор од преко 3.800 m²