Набавка Квалификације

Квалификације

Напредна претрага
No. 39909
Активно
Активно
Транспортне услуге и услуге радних машина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 648884433
Обавештењe

No. 26912
Активно
Активно
Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24403
Активно
Активно
Геотехнички истражни радови за потребе израде техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24371
Активно
Активно
Beam Pump Variable Speeds Drive and Controller

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648889670
Обавештењe

Продужен рок  друге етапе


No. 21355
Активно
Активно
Квалификациони поступак за набавку кејзинга и тубинга

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648889670
Обавештењe

No. 21934
Активно
Активно
Квалификација за набавку електро материјала и опреме за Блок Истраживање и производња и НАФТАГАС-Нафтни сервиси

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884375
Обавештењe

No. 21871
Ажурирано
Ажурирано
Изградња станица за снабдевање горивом са рушењем постојеће у НИС Петрол / Газпром бренду на територији Републике Србије

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648882343
Обавештењe

No. 21776
Активно
Активно
Набавка мерно-регулационе опреме и материјала

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884375
Обавештењe

No. 21357
Активно
Активно
Перформанс адитив за Евро Дизел

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648881744
Обавештењe

No. 21304
Активно
Активно
Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушаћа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886190
Обавештењe