Набавка Квалификације

Квалификације

Напредна претрага
No. 21934
Активно
Активно
Квалификација за набавку електро материјала и опреме за Блок Истраживање и производња и НАФТАГАС-Нафтни сервиси

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884375
Обавештењe

No. 21871
Активно
Активно
Изградња станица за снабдевање горивом са рушењем постојеће у НИС Петрол / Газпром бренду на територији Републике Србије

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648881474
Обавештењe

No. 21776
Активно
Активно
Набавка мерно-регулационе опреме и материјала

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884375
Обавештењe

No. 21357
Активно
Активно
Перформанс адитив за Евро Дизел

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648881744
Обавештењe

No. 21355
Активно
Активно
Квалификациони поступак за набавку кејзинга и тубинга

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648889670
Обавештењe

No. 21346
Ажурирано
Ажурирано
Реализација пројеката дигиталних технологија

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648881299
Обавештењe

Продужен рок


No. 21303
Активно
Активно
Изградња цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и производња

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648882343
Обавештењe

No. 21304
Активно
Активно
Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушаћа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886190
Обавештењe

No. 20018
Ажурирано
Ажурирано
Израда техничке документације, вршење техничке контроле и техничког прегледа за инвестиционе пројекте у РНП Блок Прерада

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 19977
Ажурирано
Ажурирано
Технолошка обрада бушотина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648882630
Обавештењe

Продужен рок