Произвођач или његов заступник са седиштем у Србији доставља Списак опреме коју нуди на тестирање.

Опрема која одговара прописаном опису и квалитету мора бити означена ID бројем из приложеног Каталога ЛЗО.

Уколико понуђач нуди опрему која није идентификована у Каталогу ЛЗО, потребно је попунити колоне „Ознака узорка понуђача“ и „Назив артикла по избору понуђача“.

Техничка документација ЛЗО мора бити у складу са захтевима законодавства РС на српском језику и доставља се у електронској форми (PDF).

Назив фајла мора започети ID бројем из Каталога ЛЗО, доња црта (_), назив из Каталога ЛЗО или по избору добављача. Пример: ID 6.4.1_Чизма кожна-теренска антистатик.

Уколико се доставља ЛЗО која не постоји у Каталогу ЛЗО, тада назив фајла почиње са: доња црта (_) „Ознака узорка понуђача“. Пример: _ЧизмаXY123.

Узорци код којих техничка документација није усаглашена са одредбама законодавства РС неће се процесуирати и биће враћени добављачу.

Документација која се доставља уз сваку ЛЗО мора бити на српском језику и мора садржати следеће:

 • Декларацију о усаглашености којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима референтног/их стандарда.
 • Декларацију о усаглашености за ЛЗО категорије I, издаје Произвођач без обавезе прегледа од стране Именованог тела за оцењивање усаглашености.
 • Декларацију о усаглашености за ЛЗО категорије II и III, издаје Произвођач на основу спроведеног поступка оцењивања усаглашености од стране Именованог тела за оцењивање усаглашености.
 • Упутство/а произвођача о складиштењу, употреби, чишћењу, одржавању, сервисирању и дезинфекцији. Производи за чишћење, одржавање или дезинфекцију које препоручује произвођач не смеју да имају негативан ефекат на ЛЗО или кориснике када се примењују у складу са одговарајућим упутствима; за употребу, одржавање, коришћење и складиштење.
 • Информације о перформансама забележеним током техничких испитивања којима се проверава ниво или класа заштите коју пружа испитивана ЛЗО.
 • Информације о одговарајућим додацима ЛЗО и карактеристикама одговарајућих резервних делова.
 • Информације о класама заштите које одговарају различитим нивоима ризика и о одговарајућим ограничењима у употреби.
 • Информације о року употребе или веку трајања ЛЗО или неке од њених компоненти.
 • Информације о врсти амбалаже погодној за транспорт.
 • Значењу свих ознака.
 • Информације о обавезним редовним и ванредним прегледима производа током века употребе.
 • Техничке листове за израђене основне и помоћне материјале који су обезбеђени од произвођача материјала који су уграђени у заштитну одећу оверени од стране произвођача, понуђача ЛЗО. Основни материјал – лице од којег је израђен одевни предмет (узорак не мањи од 15x15 cm) и помоћни материјали (конац, чичак траке, дугмад, рајсфершлуси, учкури – узорци у кесици; пунила за зимска одела - узорак не мањи од 15x15 cm). Извештај о испитивању од стране акредитоване лабораторије којим се потврђује уграђени материјал дефинисан у техничком листу.
 • Технички листови за основни материјал од којег је израђена обућа. Извештај о испитивању од стране акредитоване лабораторије којим се потврђује квалитет и карактеристике материјала дефинисане у техничком листу.
 • Достава фотографије ЛЗО која се нуди са ознаком стандарда по којем је ЛЗО израђена и усаглашена.

Достава списка опреме која се нуди на тестирање и техничке документације врши се електронском поштом на адресу: kabinet.hse@nis.eu, са напоменом: Понуда нових артикала за тестирање ЛЗО.

Важна напомена за техничку документацију у каснијем процесу набавке ЛЗО: У процесу набавке ЛЗО, добављачи ће бити у могућности да понуде искључиво моделе ЛЗО који се налазе у Листи тестиране и одобрене ЛЗО и у Каталогу ЛЗО уз доставу референтног узорка и техничке документације захтеване законодавством РС са важећим роком трајања.