Набавка О набавци за добављаче Тестирање ЛЗО Процедура доставе узорака на тестирање

Процедура доставе узорака на тестирање

Postupak testiranja LZO sprovodi se u cilju sagledavanja zaštitnih svojstava u realnim radnim uslovima, promene zaštitnih svojstava tokom održavanja LZO, nakon izlaganja štetnim uticajima proizvodnih procesa. Rezultat procesa testiranja LZO je davanje konačne ocene prihvatanja ili odbijanja LZO za korišćenje. Prihvaćena i odobrena LZO za korišćenje evidentira se u Listi testirane i odobrene LZO i u Katalogu LZO.

Oprema koja se dostavlja na testiranje mora da ispunjava propisan nivo zaštite definisan Katalogom LZO.

Testiranje LZO vrši se tokom cele godine, pri čemu se uzimaju u obzir sledeći periodi:
- Letnja zaštitna odeća testira se u periodu od aprila do kraja septembra;
- Zimska zaštitna odeća testira se u periodu od oktobra do kraja marta meseca;
- Ostala LZO testira se tokom cele godine.