Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште у Кањижи_КП 2452 и КП 2453 К.О.Ором Кањижа Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1176/3 и 354/2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1176/2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1229/3 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Војки - КП 1102 К.О. Војка Стара Пазова Остало
Земљиште у Банатском Карађорђеву - КП 1678/86 К.О. Банатско Карађорђево Житиште Остало
Земљиште у Панчеву_КП 13333-1 К.О.Панчево Панчево Остало
Земљиште у Чачку_КП 6128/5 К.О.Чачак Чачак Остало
Земљиште Вуковац_КП 3456/4 К.О.Вуковац Жагубица Остало