Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште_ кп 20 К.О.Стaрчево Панчево Остало
Комплекс стовариште Сента Сента Остало
Земљиште _ кп 1176/3 и 354/2 К.О. Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште_кп 1229/3 К.О. Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште_кп 1176/2 К.О. Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште_кп 1678/86 К.О. Банатско Карађорђево Житиште Остало
Земљиште_ кп 1102 К.О. Војка Стара Пазова Остало