Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште БС Чачак 3 Чачак Остало
Стан у Зрењанину_Дунавска 12_стан број 6 Зрењанин Стан
Земљиште - кп 2143/52 К.О.Грљан Зајечар Остало
Земљиште - кп 2143/39 К.О.Грљан Зајечар Остало
Земљиште у Гарашима Аранђеловац Остало
Комплекс стовариште Сента Сента Остало
Земљиште БС Бор 5 Бор Остало
Земљиште-кп 13333-1 К.О.Панчево Панчево Остало
Комплекс у Новом Саду_Ђорђа Рајковића 14 Нови Сад Остало