Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште_ кп 1043 и кп 1042/3 Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште_ кп 1044/3 Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште_ кп 2143/39 Грљан Зајечар Остало
Земљиште_ кп 2143/52 Грљан Зајечар Остало
Земљиште_ кп 2298/1 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште_ кп 2299/2 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште_ кп 2300 Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште - кп 2452 и 2453 Ором Кањижа Остало
Парцела број 20 К.О.Страчево Панчево Остало
Parcela broj 13333/1 Pančevo Панчево Остало