Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште у Кањижи_КП 2452 и КП 2453 К.О.Ором Кањижа Остало
Земљиште у Банатском Аранђелову_КП 2298-1 К.О. Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште у Банатском Аранђелову - КП 2300 К.О. Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште у Банатском Аранђелову_КП 2299/2 К.О.Банатско Аранђелово Нови Кнежевац Остало
Земљиште у Зајечару -КП 2143/52 K.O.Грљан Зајечар Остало
Земљиште у Зрењанину_КП 1043 и 1042/3 К.О.Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште у Зрењанину_КП 1044/3 К.О.Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1176/3 и 354/2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1176/2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Великој Греди_КП 1229/3 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Војки - КП 1102 К.О. Војка Стара Пазова Остало
Земљиште у Банатском Карађорђеву - КП 1678/86 К.О. Банатско Карађорђево Житиште Остало
Земљиште у Панчеву - КП 20 К.О. Старчево Панчево Остало
Земљиште у Кикинди - КП 21246/2 К.О. Кикинда Кикинда Остало
Земљиште у Кикинди - КП 21247/2 К.О. Кикинда Кикинда Остало