No. 39039
Активно
Активно
A-005/2023 Aukcija za prodaju objekata-nepokretnosti u lotovima, u NIS a.d. Novi Sad

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381 648881293
Обавештењe

No. 38952
Активно
Активно
A-003/2023 Аукција за продају oбјеката-непокретности у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381 648881293
Обавештењe