Набавка Квалификације

Квалификације

Напредна претрага
No. 40559
Активно
Активно
Грађевински материјал

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648884542
Обавештењe

No. 40338
Активно
Активно
Сакупљање, транспорт, складиштење и третман трајног збрињавања отпада на нивоу НИС а.д. и зависних друштава по моделу кровног уговора

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
+381 648886190
Обавештењe

No. 40267
Завршено
Завршено
Engineering Procurement Construction Management Services (EPsCm) for "Revamp of FCC unit at Pančevo Oil Refinery and construction of new ETBE production capacity" Project in Pancevo Oil refinery, NIS j.s.c Novi Sad

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
+381 648881066
Обавештењe

No. 40258
Активно
Активно
Изградња цевовода и технолошких система у Блоку "Истраживање и производња"

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 64 8882343
Обавештењe

No. 39909
Активно
Активно
Транспортне услуге и услуге радних машина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381 648884433
Обавештењe

No. 26912
Активно
Активно
Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24626
Отказано
Отказано
Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24403
Завршено
Завршено
Геотехнички истражни радови за потребе израде техничке документације

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648886531
Обавештењe

No. 24371
Завршено
Завршено
Beam Pump Variable Speeds Drive and Controller

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648889670
Обавештењe

Продужен рок  друге етапе


No. 21355
Активно
Активно
Квалификациони поступак за набавку кејзинга и тубинга

Почетак пријема понуда
Рок за достављање пријава прве етапе
Рок за достављање пријава друге етапе
+381648889670
Обавештењe