Nabavka Otvoreni tenderi

Otvoreni tenderi


Napredna pretraga
No. 38357
Aktivno
Aktivno
Merno-regulaciona oprema- 22P-2-CUPS-0002---ID-15432

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648884375
Obaveštenje

No. 38351
Aktivno
Aktivno
Usluga građevinskih radova – renoviranje hale

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648884433
Obaveštenje

No. 38356
Aktivno
Aktivno
Nabavka tjubing cevi

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648889670
Obaveštenje

No. 38358
Aktivno
Aktivno
Information and consulting services in the direction of digitalization

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648881999
Obaveštenje

No. 38352
Aktivno
Aktivno
Održavanje i revizija akumulatorskih baterija

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 64 8881953
Obaveštenje

No. 38342
Aktivno
Aktivno
Nabavka i ugradnja merila protoka fluida na bušotinama

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882730
Obaveštenje

No. 38350
Aktivno
Aktivno
Oprema za adaptaciju radionica za ventile

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884436
Obaveštenje

No. 38341
Aktivno
Aktivno
Građevinski radovi na zgradi

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884373
Obaveštenje

No. 38336
Aktivno
Aktivno
Nabavka autocisterne za vodu

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648889670
Obaveštenje

No. 38339
Aktivno
Aktivno
Nabavka usluge iznajmljivanja putničkih vozila

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648889670
Obaveštenje