Nabavka Otvoreni tenderi

Otvoreni tenderi


Napredna pretraga
No. 26836
Aktivno
Aktivno
Catalysts for S-2400 (Guard layers for DEWAXING mode)

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881801
Obaveštenje

No. 26835
Aktivno
Aktivno
Hidroizolacija tri krova - ulaz pozorište PCNS

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884560
Obaveštenje

No. 26833
Aktivno
Aktivno
Panelni štampači za karotažne aparature

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881425
Obaveštenje

No. 26834
Aktivno
Aktivno
Adaptacija ESD sistema na FCC-u, Bitumenu, Bloku 5 i 6 sa zamenom instrumentacija u polju na postrojenjima S2100-S2200-S2450

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882343
Obaveštenje

No. 26832
Aktivno
Aktivno
Detailed energy audit of HIP-Petrohemija a.d. Pančevo

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881877
Obaveštenje

No. 26831
Aktivno
Aktivno
Portal for Board of Directors meetings

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881999
Obaveštenje

No. 26830
Aktivno
Aktivno
Cevna armatura i cevi

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884542
Obaveštenje

No. 26827
Aktivno
Aktivno
Aktivni ugalj

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881150
Obaveštenje

No. 26826
Aktivno
Aktivno
Kurirske usluge

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648881519
Obaveštenje

No. 26823
Aktivno
Aktivno
Merdevine i podgrada

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648886581
Obaveštenje