Контакт и додатне информације

Додатне информације у вези поступка тестирања ЛЗО могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 до 16,00 часова.


Контакт особе: