Набавка О набавци за добављаче Тестирање ЛЗО Именована тела за сертификацију у РС

Именована тела за сертификацију у РС

У случају потребе за сертификовањем ЛЗО у Републици Србији, процес сертификације може се извршити електронским путем, директно - без посредника контактирајући именована тела за сертификацију у Републици Србији.


Именована тела која врше преписе сертификата у виду усаглашавања EN стандарда са SRPS стандардом су: