Политика приватности

Panorama Novog Sada

Политика приватности

Пословна пракса компаније НИС а.д. Нови Сад у вези са прикупљањем и коришћењем података, путем ове или било које друге Интернет презентације у власништву, регулисана је путем тренутно важеће полисе објављене на јавној презентацији. Ова полиса може бити допуњена у случају производа или услуга које имају сопствену полису приватности. Ова полиса приватности не регулише приватност у вези са активностима које се обављају мимо Интернет презентације, других Интернет презентација, или производима и услугама код којих је полиса приватности регулисана Уговором. Ова Интернет презентација, производи и услуге су предвиђене за особе свих узраста.