Организација и структура

Panorama Novog Sada

Набавка материјала, опреме и услуга у НИС-у је централизована и сегментирана на 3 дела према планској вредности лота потенцијалних набавки, роковима испоруке и бизнис приоритетима. Функција за набавку обједињује потребе на нивоу Компаније, одређује циљне параметре и надлежност за набавке између три списка у складу са усвојеним критеријумима. На овај начин најважније позиције се уговарају централизовано, док се позиције које носе локалну, регионалну специфику, уговарају на нивоу организационог дела иницијатора набавке.

 
Funkcije za nabavku

Набавка материјала

Nabavka image

НИС набавку материјала посматра кроз следеће правце:

Набавка опреме

 • – стационарна и ротациона
 • – бушотинска
 • – лабораторијска
 • – електроенергетска
 • – ИТ и телекомуникациона
 • – мерно регулациона
 • – грађевинска
 • – сигурносна
 • – канцеларијска
 • – медицинска

Набавка хемије

 • – хемикалије за вађење и прераду нафте
 • – хемикалије за бушотине
 • – хемикалије за лабораторију, воду и енергетику
 • – опасне и експлозивне супстанце
 • – киселине и базе и њихови деривати
 • – адитиви у расутом стању

Набавка делова за одржавање

 • – резервни делови
 • – машински потрошни материјали
 • – алати, апарати и мерни уређаји

Набавка цеви

 • – цеви
 • – металургија и произв. од неметала
 • – цевни затварачи
 • – фитинзи и прирубнице

Набавка транспортних средства и радних возила

Набавка услуга

Nabavka image

НИС набавку услуга посматра кроз следеће правце:

Нафтно-сервисне услуге:

 • – Сеизмика и интерпретација геолошких података
 • – Истражно и разрадно бушење
 • – Услуге интензификације производње нафте и природног гаса
 • – Услуге текућег и капиталног ремонта бушотина
 • – Остале услуге нафтно – техничких сервиса

Услуге капиталне изградње

 • – Пројекти развоја надземне инфраструктуре објеката производње нафте
 • – хемикалије за бушотине
 • – Изградња и реконструкција бензинских станица
 • – опасне и експлозивне супстанце
 • – Остале услуге КИ

Текуће услуге

 • – монтажа и демонтажа скела
 • – услуге транспорта
 • – одржавања
 • – заштите цевовода

Административне и друге услуге

 • – ИТ услуге одржавања
 • – лизинг радне снаге
 • – ФТО
 • – одржавање пословних центара

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова странице користи колачиће (cookie). Употреба колачића