Набавка Контакт

Контакт

Функцијa за набавку
Контакт електронска пошта по пословним областима
Блok Истраживање и производња
ups.nabavka@nis.rs
Блок Прерада и Блок Промет
nabavka.dwns@nis.rs
Зависно друштво НАФТАГАС - Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
KD.naftniservisi@nis.rs
Блok Истраживање и производња
ups.nabavka@nis.rs
Зависно друштво НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
ths.nabavka@nis.rs
НТЦ НИС-НАФТАГАС д.о.о. Нови Сад
ntc.pek@nis.rs
Контакт електронска пошта за тендере
Тендери
tender@nis.rs
Контакт лица у вези са продајом некурентне и неликвидне робе
НИС a.d.Нови Сад
Срђан Добросављевић
064/8881829
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs
Блok Истраживање и производња
Зависна друштва НФС, ТХС, ТРС
Милан Кравић
064/8888734
milan.kravic@nis.rs
Блок Прерада
Миле Кртинић
064/8889590
mile.krtinic@nis.rs
Блок Промет
Саша Јашин
064/8881645
sasa.jasin@nis.rs
Подршка у раду са SRM Порталом
Подршка за базу извођача радова и добављача
fmtspiki.bazakd@nis.rs
Подршка у раду са процедурама на Порталу
Функција за набавку
Кључни корисник МТР
Милан Петров
021/481 3286
064/8884181
milan.petrov@nis.rs
Функција за набавку
Кључни корисник СУ
Владимир Поптешин
021/481 2505
064/8884473
vladimir.poptesin@nis.rs
Зависно друштво Нафтагас-Нафтни сервиси
Кључни корисник МТР и СУ
Тијана Периз
023/529 325
064/8886581
tijana.periz@nis.rs
Кључни корисник МТР и СУ
Горан Васиљевић
023/529 319
064/8888347
goran.vasiljevic@nis.rs
Служба за административно управљачке набавке
Кључни корисник МТР и СУ
Јован Злоколица
021/481 2411
064/8886735
jovan.zlokolica@nis.rs
Блок Промет
Кључни корисник МТР
Марија Милосављевић
011/205 8569
064/8396869
marija.milosavljevic@nis.rs
Блок Промет
Кључни корисник CУ
Александра Јузбашић
011/205 8298
064/8881474
aleksandra.juzbasic@nis.rs
Блок Прерада
Кључни корисник МТР
Ненад Беселић
013/324 576
064/8885935
nenad.veselic@nis.rs
Блок Прерада
Кључни корисник СУ
Драгана Алексић
013/324 623
064/8885941
dragana.aleksic@nis.rs
Блок Истраживање и производња
Кључни корисник МТР
Саша Тодорић
021/481 2855
064/88884650
sasa.todoric@nis.rs
Блок Истраживање и производња
Кључни корисник СУ
Весна Баника Хусаг
021/481 3749
064/8882942
vesna.banika@nis.rs