Nabavka Otvoreni tenderi

Otvoreni tenderi


Napredna pretraga
No. 40212 SAP. 1000018416
Aktivno
Aktivno
Ručni alat za mehaničare

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381214812568
Obaveštenje

No. 40211 SAP. 1000018317
Aktivno
Aktivno
Klešta za bušaće cevi

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884650
Obaveštenje

No. 40214 SAP. 1000018395
Aktivno
Aktivno
Remont pumpi

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882202
Obaveštenje

No. 40213 SAP. 1000018399
Aktivno
Aktivno
Nabavka brusno-reznog materijala i bezazbestnih ploča KR24

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882168
Obaveštenje

No. 40210 SAP. 1000018412
Aktivno
Aktivno
Pumpe i rezervni delovi za pumpe

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884650
Obaveštenje

No. 40209 SAP. 1000018408
Aktivno
Aktivno
Servis i održavanje radnih mašina

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884433
Obaveštenje

No. 40208 SAP. 1000018411
Aktivno
Aktivno
Sanacija rezervoara i cevovoda

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882840
Obaveštenje

No. 40204 SAP. 1000018410
Aktivno
Aktivno
Adaptacija radnog prostora

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885904
Obaveštenje

No. 40203 SAP. 1000018405
Aktivno
Aktivno
Cevna armatura i merna oprema za zamenu rezervoara FB-2951

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885904
Obaveštenje

No. 40206 SAP. 1000018369
Aktivno
Aktivno
Rotaciona oprema 3 KR24

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882202
Obaveštenje