Nabavka Otvoreni tenderi

Otvoreni tenderi


Napredna pretraga
No. 40699 SAP. 1000019103
Aktivno
Aktivno
Vijčana roba

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885983
Obaveštenje

No. 40698 SAP. 1000019053
Aktivno
Aktivno
Servis kotlova

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648886171
Obaveštenje

No. 40695 SAP. 1000019123
Aktivno
Aktivno
Ispitivanje sistema za dojavu požara, ispitivanje sistema za dojavu gasa

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648882942
Obaveštenje

No. 40694 SAP. 1000019116
Aktivno
Aktivno
Police za regale

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648886730
Obaveštenje

No. 40697 SAP. 1000019131
Aktivno
Aktivno
Sistematski lekarski pregledi NIS ad lokacija Beograd i Prethodni i periodični pregledi lokacija Čačak

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381 648884560
Obaveštenje

No. 40693 SAP. 1000019133
Aktivno
Aktivno
Izgradnja objekta za privremeno skladišta opasnog otpada u Bloku Prerada

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648884473
Obaveštenje

No. 40690 SAP. 1000019129
Aktivno
Aktivno
Elektromotor, starter motora, J-BOX i merač ubrzanja

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648888499
Obaveštenje

No. 40696 SAP. 1000019125
Aktivno
Aktivno
Rezervoari za SSG (krovno ugovaranje)

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885344
Obaveštenje

No. 40692 SAP. 1000019102
Aktivno
Aktivno
"Genosorb" ulje

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885983
Obaveštenje

No. 40691 SAP. 1000019114
Aktivno
Aktivno
Zamena pogonskog agregata usled havarije na autocisterni

Početak prijema ponuda
Rok za dostavljanje ponuda
+381648885670
Obaveštenje